नेपाली English Mon, Aug 08, 2022   |   |

कर्मचारी विवरण

Director General's Office, CEHRD

चूडामणि पौडेल Image
चूडामणि पौडेल

महानिर्देशक

View More

शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा महाशाखा

श्री सुरेश कुमार  जोशी Image
श्री सुरेश कुमार जोशी

निर्देशक तथा सूचना अधिकारी

View More

मानव संशाधन विकास महाशाखा

डिल्लीराम लुइटेल Image
डिल्लीराम लुइटेल

उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता

View More

श्रव्य दृष्य शाखा

सन्त कुमार महर्जन Image
सन्त कुमार महर्जन

रेडियाे ईन्जिनियर

View More

शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा

रुद्रप्रसाद अधिकारी Image
रुद्रप्रसाद अधिकारी

उपमहानिर्देशक

View More

शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखा

Rudra Prasad Adhikari Image
Rudra Prasad Adhikari

Deputy Director General

View More