नेपाली English Mon, Aug 02, 2021   |   |

Staffs

महाँ निर्देशककाे कार्य कक्ष

Baikuntha Prasad Aryal Image
Baikuntha Prasad Aryal

Director General

View More

श्रव्य दृष्य शाखा

Mr. Madhav Prasad Dahal Image
Mr. Madhav Prasad Dahal

Information Officer

View More
Santa Kumar Maharjan Image
Santa Kumar Maharjan

Radio Engineer

View More

शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा

Keshab Prasad Dahal Image
Keshab Prasad Dahal

Deputy Director General and Spokesperson

View More

शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा महाशाखा

Bishnu Parsad Adhikari Image
Bishnu Parsad Adhikari

Deputy Director General

View More