नेपाली English Thu, Nov 26, 2020   |  

Information Center

S.N. Title Date Detail View
1 गोरखापत्र २०७७।०८।०४ -विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गतिविधि-४० (पूर्णाङ्क २४५) 2020-11-19 media_file-1-1226796380.pdf
2 कक्षा १२ को परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा 2020-11-19 media_file-1-1910433204.pdf
3 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू मङ्सिर १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2020-11-13 media_file-1-1735207101.pdf
4 शिक्षक परिपुर्तिका लागि रिक्त पद माग सम्बन्धमा 2020-11-12 media_file-1-1357816070.pdf
5 नमुना विद्यालयहरूले कोभिड–१९ को प्रभावमा सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप विवरण पठाउने सम्बन्धमा 2020-11-10 media_file-1-120333845.pdf
6 स्नातक तहमा अध्ययनरत नियमित विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क अनलाइन डाटा प्रदान गरिने वारे जरुरी सूचना 2020-11-08 media_file-1-273754119.jpg
7 सेनिटरी प्याड सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन सम्बन्धमा । 2020-11-06 media_file-1-1104993095.pdf
8 बेरुजू विवरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना । 2020-11-06 media_file-1-608383752.PDF
9 क्षतिको विवरण पठाउने बारे । 2020-11-04 media_file-1-1606769772.pdf
10 Flash I & II School Census अन्तरगतको Electronic Based को School Level IEMIS त्थयाङ्क अध्यावधीकरण र व्यवस्थापन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2020-11-04 media_file-1-1971847555.PDF
11 विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण सम्वन्धी शैक्षिक कार्यक्रमको सर्वेक्षण फारम भर्ने भराउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2020-11-04 media_file-1-1239861681.pdf
12 रकम जम्मा गर्ने बारे । 2020-11-02 media_file-1-2096415845.pdf
13 बेरुजू विवरण सम्बन्धमा । 2020-11-02 media_file-1-825055355.pdf
14 “उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलार्इ अनलाइन डाटा वितरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७” 2020-11-02 media_file-1-452184432.docx
15 उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु अनलाइन डाटा वितरण सम्बन्धमा 2020-11-02 media_file-1-2023895250.jpg